Sırala:
  • CodeSchool Azerbaijan

    Proqramlaşdırma və Veb dizayn sahəsində hazırlıq....
  • Home Education - Tədris Mərkəzi

    Home Education müasirlik, peşəkarlıq və keyfiyyəti əsas tutaraq təhsildə və digər xidmətlərində yenilikləri tətbiq edən, operativliyi, dəqiqliyi əsas götürən bir şirkətdir. Home education missiyası optimal müasir texnologiyanı tətbiq etməklə, dünyadakı yenilikləri izləyərək onlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək və bunun əsasında beynəlxalq standartlara uyğun bir sistem qurmaqdır. Xidmətlərimiz XARİCİ DİL KURSLARI Beynəlxalq imtahanlara hazırlı...