Şəhər telefon kodları

Şəhər telefon kodları

Ağcabədi +994 2127
Ağdam +994 2632
Ağdaş +994 2023
Ağdərə +994 2628